Website van Veteranenteam Blue Velvet Website van Veteranenteam Blue Velvet Blue Velvet Methode

Blue Velvet Methode bestrijdt veroudering (vervolg - 3)
BVM en de toekomst.

Uit de hier beschreven onderzoeken en ervaringen is vast komen te staan dat BVM de trainingen helpt verbeteren en de sportresultaten dus ook positief beinvloedt. Met name oudere atleten boeken sneller succes. Jongere atleten wordt een langere en mooiere carrière geboden. Ondanks het feit dat er interesse is vanuit verschillende sportorganisaties over de gehele wereld is de methode nog niet erkend door de KNVB. BVM wordt dan ook niet vergoed door deze bond, IOC en het ziekenfonds.

Tot slot.

Dit artikel is slechts bedoeld om u te informeren. Het is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts of specialist, als diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Wij adviseren u voor u met het gebruik begint, eerst te overleggen met uw arts of specialist. De basis voor elke sport is goede voeding en voldoende training.

Prof. Dr. B. Uitdenspel S.O.H.

home | 1 | 2 | 3