Website van Veteranenteam Blue Velvet Vervolg van Blue Velvet Methode, pagina 2 Website van Veteranenteam Blue Velvet

Blue Velvet Methode bestrijdt veroudering

(Van onze wetenschapsredactie)Sporten en Leeftijd

Na het veertigste jaar, is voor iedereen een achteruitgang in het prestatievermogen onvermijdelijk. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn:
  1. Een afname van de zuurstofopname capaciteit van ongeveer 5 ml/kg lichaamsgewicht per 10 jaar. Dit wordt vooral verklaard door de toename van de alcoholopname capaciteit van 5 pint/kg lichaamsgewicht per 35 minuten fysieke inspanning.
  2. Vermindering van de maximale hartslag en de hoeveelheid bloed die door het hart wordt rondgepompt. Bij mannen is dit zelfs méér dan bij vrouwen gezien de grotere lichaamsdelen waar het vele bloed doorheen gepompt moet worden.
  3. De efficiëntie van de hartslag en ademhaling wordt minder. Hijgen en hartkloppingen komen al voor zodra de buurvrouw of de buurman de vuilniscontainer aan de straat zet.
  4. De reactie van ons zenuwstelsel wordt trager. Als het al reageert.
  5. De spiermassa neemt af. Zie punt 6.
  6. De hoeveelheid lichaamsvet neemt toe. Zie punt 5. Je kunt niet alles tegelijk doen.

Deze veranderingen merk je doordat het hart wat sneller maximaal klopt bij een bepaalde inspanning. Bovendien duurt het langer voor je na een zwaardere inspanning weer op adem komt. Trappen lopen, een sprintje trekken, demarreren of bergop fietsen gaat moeizamer. Roltrappen bij de Bijenkorf, het zwaaien naar de dame achter de bar, uitslapen en de auto pakken (in plaats van de fiets) gaat daarentegen steeds gemakkelijker.

Ons spiervermogen is tussen 25 en 40 jarige leeftijd maximaal, maar neemt daarna geleidelijk af tot een verlies van 25% op 65 jarige leeftijd. Met name het sprintvermogen blijft achter. Daar valt alléén met extra training op donderdagavond nog wat aan te doen. Door regelmatige, intensieve training blijft de hoogte van de zogeheten anaërobe drempel (ook wel de “stik wat ben ik moe”-drempel genoemd) veel langer op hoog niveau. Hierdoor zijn ook op latere leeftijd bij intensieve training uitstekende duurprestaties mogelijk. Voor goed getrainde mannen (en vrouwen) kan het dan ook niet lang genoeg duren.

Bovendien is aangetoond dat bij intensieve training de afname in je aërobe prestatievermogen (het zogenaamde “stik ik heb nog lucht”-gevoel) gering is. Tot aan de leeftijd van 60 jaar kan dit nog zeer hoog blijven. Een goed voorbeeld hiervan is de goed getrainde atleet die niet hijgt, maar fluit bij lichamelijke inspanning. Dit moet niet verward worden met de ongetrainde atleet die al piept (en kraakt) bij een lichte lichamelijke inspanning.

Blue Velvet Methode.

Gelukkig heeft een eeuwenoude traditie er voor gezorgd dat we een aantal verouderingsprocessen kunnen helpen uitstellen of vertragen. Met name sporters ondervinden die veroudering het eerst. Op diverse plaatsen in de wereld wordt deze traditionele methode nieuw leven ingeblazen. De bekendste methode wordt op dit moment gebruikt door het veteranenteam Blue Velvet in Deurne.

De gunstige werking van deze methode werd al 1500 jaar geleden ontdekt in Tibet. Herders zagen dat hun vee en lastdieren die in de bergen graasden sterker en jeugdiger bleven. De dieren liepen vrolijk door elkaar over de groene weiden. Ze graasden wat voor de voet weg en snoven de geur van gras op. Deze herders hebben destijds al begrepen dat het één met het ander te maken had. Bovendien ontdekten ze dat zij méér veulens, lammeren en kalveren hadden dan de herders uit de buurt. De herders beschouwden hun vee dan ook als een goede oudedagsvoorziening. Deze herders beschermden hun vee eeuwenlang liefkozend voor invloeden van buitenaf en zo bleef dit geheim lange tijd verborgen.
home | 1 | 2 | 3